Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Identifikační údaje a základní informace o škole Psychosociální podmínky Třída Duhová

Charakteristika třídy Duhové

Třída  Duhová  je heterogenní s počtem  15 dětí ve věku od 5 do zpravidla 7  let věku.  U všech dětí  v této třídě klademe důraz na samostatnost a předškolní přípravu, zvolené činnosti ve větší míře podněcují přirozenou zvídavost dětí, rozvíjí logický úsudek, vedou děti k vytváření vlastních myšlenek, shrnutí a vyvozování závěrů.  Dětem s odkladem školní docházky věnujeme zvýšenou pozornost, pečlivě sledujeme jejich pokroky v jednotlivých oblastech, častěji potřeby dětí, úroveň vědomostí  a dovedností konzultujeme s rodiči.  

·      Činnosti dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně.

·      Činnost je založena na spolupráci dětí.

·      Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu.

·      K činnosti si samy děti volí pomůcky, materiály, samy si potřebné materiály přichystají i uklidí.  

Učitelka má roli  dirigenta – pozoruje, připravuje diferencované vzdělávací prostředí, udává tón, podporuje vše dobré, pro děti je laskavý průvodcem a oporou. Dává dětem okamžitou popisnou pozitivní zpětnou vazbu na jejich chování a učení.

Dopolední a odpolední svačinu si děti  v sebeobslužném režimu připravují  samy, dle své potřeby  individuálně. Navazují spontánní a řízené didakticky zaměřené činnosti dle třídního vzdělávacího programu nebo volby dítěte a   doplňující činnosti v týdenním cyklu dle rozpisu. V této třídě probíhá povinné předškolní vzdělávání.