Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Identifikační údaje a základní informace o škole Psychosociální podmínky Třída Obláčková

Charakteristika třídy Obláčkové

Třída  Obláčková je heterogenní s počtem  20 dětí ve věku od 3,5 do 5,5  let.  Klademe důraz na větší osamostatnění dětí, dále se učí především navazovat  přátelské kolektivní  vztahy, dodržovat pravidla společného soužití ve skupině, upevňovat hygienické a sebeobslužné návyky, rozvíjet komunikační dovednosti a schopnosti. Děti volí samostatné nebo společné činnosti z nabídky aktivit, které souvisí s aktuálním třídním vzdělávacím plánem, který je zpracován podle ŠVP „Přes duhový most do světa dětí“,  v případě potřeby jsou činnosti jsou diferencovány,  zpravidla na 2 skupiny. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinkách či individuálně podle potřeb dětí,  činnost je založena na  společné hře a spolupráci dětí, případně je individuálně vedena učitelkou. V průběhu dopoledních činností je zařazováno zdravotní a protahovací cvičení.  Doplňujících aktivit se zúčastňují zpravidla starší děti z této třídy.