Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Identifikační údaje a základní informace o škole Psychosociální podmínky Denní režim

Denní režim

Denní režim tříd je pružný, má dostatečný prostor pro spontánní činnosti, pohybové aktivity, pohyb venku i odpočinek dětí. Je dostatečně variabilní a tím umožňuje rychlou reakci  ve vztahu k aktuálním potřebám dětí. Při nástupu dítěte  do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

Poměr spontánních  a řízených činností je vyvážený, včetně aktivit, které škola organizuje nad rámec běžného programu. Do denního programu jsou pravidelně  týdně zařazovány  řízené preventivní pohybové aktivity, spontánní i řízené činnosti,  včetně dílčích projektů. Prostor třídy umožňuje hry nejen frontální, ale i skupinové a individuální.

Při pobytu v mateřské škole děti nacházejí potřebné zázemí, klid  i soukromí, mají možnost neúčastnit se společných činností.  Vzhledem ke kapacitě tříd je kladen důraz především na individuální přístup dětí.  V rámci denního programu školy jsou stanoveny pouze pevné vnitřní režimové momenty při podávání jídla, odpočinku a pobytu venku. Děti mají dostatek času ke spontánní  hře, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat.  Respektujeme  individuální potřeby odpočinku či spánku – potřeby dětí a požadavky rodičů. Minimální doba odpočinku  v klidu na lůžku je ½ hodiny, následuje vstávání, dětem je nabízen výběr klidových činností tak, aby nerušily děti, které odpočinek potřebují. Ve třídě nejmladších dětí je denní program přizpůsoben jejich věkovým možnostem.

Denní režim je ke stažení zde.