Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školné a platby

Ceník

Školné  pro  děti zapsané v Mateřské škole Duhový svět, s.r.o.  

 

Pravidelná docházka 5 dnů v týdnu/20 dnů v měsíci

 

Celodenní provoz (max. 12 hodin denně)

 

7 500 Kč

 

Polodenní  provoz (6,5 hodin denně)

 

7 000 Kč

 

 

Pravidelná docházka 4 dny v týdnu /16 dnů v měsíci

 

Celodenní provoz (max. 12 hodin denně)

 

6 500 Kč

 

Polodenní provoz (6,5 hodin denně)

 

6 000 Kč

 

 

Pravidelná docházka 3 dny v týdnu/ 12 dnů v měsíci

 

Celodenní  provoz (max. 12 hodin denně)

 

6 000 Kč

 

Polodenní provoz ( 6,5 hodin denně)

 

5 500 Kč

 

U nově přijatých dětí je záloha na školné za měsíc září splatná v hotovosti, při vydání Rozhodnutí o přijetí  k předškolnímu vzdělávání   a  podpisu Smlouvy o poskytnutí předškolního vzdělávání.

Školné je hrazeno měsíčně  bankovním  převodem na  účet  školy č.ú.: 2100285698/2010  k 10.  dni příslušného měsíce  školního  roku vždy  do 10. dne příslušného měsíce na základě vystavené faktury.

 

Školné zahrnuje: pitný režim po celý den, dopolední a odpolední svačiny dětí, doplňující aktivity vymezené školním vzdělávacím programem, základní hygienické potřeby (vyjma plen), výtvarný a pracovní materiál, hračky a didaktické pomůcky, provozní režii mateřské školy a pojištění dětí.

Při zapsání sourozenců je na druhé dítě poskytována výrazná sleva.