Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Dílčí projekty Narozeninový den

Narozeninový den

Dílčí projekt je zaměřena na podporu  emocionálního a sociálního zdraví. Záměrem projektu je podporovat utváření a rozvíjení vztahů mezi dětmi, umožnit dětem aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. Narozeninový den se koná jednou za měsíc, oslavenci jsou děti v daném měsíci narozené. Při výrobě dárků pro oslavence se budou děti učit vyjadřovat svou představivost a fantazii. Při realizaci narozeninových oslav se zaměříme  na činnosti hudební, přednes básní a vyprávění si zážitků.

SH103240.JPG