Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Doplňující aktivity zaměřené na podporu a rozvoj schopností dětí

Doplňující aktivity

Doplňující aktivity probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách v jednotlivých třídách, jejich realizace vychází z věkového složení tříd a zohledňuje individuální schopnosti a potřeby dětí.