Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Doplňující aktivity zaměřené na podporu a rozvoj schopností dětí Brousek pro tvůj jazýček

Brousek pro tvůj jazýček

Aktivita je určená dětem zpravidla od 4 let věku (s výjimkou dětí, které mají  stanovené podpůrné opatření) probíhá  1x týdně při odpolední činnosti, jedná se o  individuální  i skupinovou činnost  vedenou  logopedickým asistentem ve spolupráci se školním logopedem.  Zaměřujeme  na rozvoj řečových schopností, jazykových a komunikativních dovedností, součástí je depistáž – včasné odhalení poruch dětské řeči a stanovení plánu pedagogické podpory.

 

brousek.jpg