Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Doplňující aktivity zaměřené na podporu a rozvoj schopností dětí Letem světem za poznáním

Letem světem za poznáním

Tato aktivita doplňuje integrované bloky v měsíčním plánování, je určena zpravidla pro starší děti. Záměrem vzdělávacího úsilí v environmentální oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte  k životnímu prostředí.

 

 

Integrovaný  blok

 

Téma

 

Vzdělávací nabídka

Podzim je tu ať

Austrálie

Austrálie jako světadíl, australská příroda, lidé a zajímavosti, typická zvířata a rostliny, lidé Austrálie – původní obyvatelé, způsob života, kultura, zajímavá místa

Jak je podzim barevný

Asie

Asie jako světadíl, příroda, lidé a zajímavosti,  typická zvířata a rostliny, lidé v Asii – lidnaté oblasti x málo obydlené, vzhled, způsob životarasy a národy – kulturní, náboženské rozdíly mezi Evropou a Asií a v Asii samé

Zima je, zima je, 

cestička bílá je

Arktida a Antarktida

Arktida x Antarktida, polární kraje – příroda, lidé a zajímavosti zvířata a rostliny v polárních krajích, život lidí za polárním kruhem

Povídám, povídám pohádku

Afrika 

Afrika jako světadíl, příroda, lidé a zajímavosti, typická zvířata a rostliny, lidé v Africe – způsob života, chudoba a nedostatek potravin a vody nerostné bohatství a těžba surovin – co vše poskytuje příroda, využití, ochrana zdrojů

Zaťukalo jaro

Jižní Amerika

Jižní Amerika jako světadíl, příroda, lidé a zajímavosti, typická zvířata a rostliny, základní ekosystémy, lidé JA – původní obyvatelé, život v horských vesnicích, v pralese, na ranči a ve velkoměstech, karneval

Sluníčko, sluníčko usměj se maličko

Severní Amerika

Severní Amerika jako světadíl, příroda, lidé a zajímavosti, - typická zvířata a rostliny, původní obyvatelé a jejich způsob života dříve a dnes, lidé SA – život ve velkoměstech a v málo obydlených krajích

Jen si děti všimněte co je krásy na světě

Místo kde bydlíme, Česká republika a Praha

ČR ve světě a v Evropě

 symboly státu, základní politické uspořádání, státní svátky, příroda a lidé (přírodní zajímavosti, města, místa)naše území dříve a dnes Praha jako hlavní město, Kladno  město, kde žijeme

Léto hraje na kamínky

Evropa

Evropa jako světadíl, příroda, lidé a zajímavosti ČR v Evropě – umístění, velikost, sousední státy typická zvířata a rostliny nejčastější turistické cíle v Evropě, příroda, města, jazyky, cestování o prázdninách