Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Doplňující aktivity zaměřené na podporu a rozvoj schopností dětí Věda nás baví

Věda nás baví

Tato aktivita probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách a je určena zpravidla pro děti  plnící povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky.  V rámci projektu používáme různých metod – slovní, názorné ale zejména praktické činností. Výběr metody vždy závisí na didaktickém cíli.  Ke slovním metodám patří například návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, předčítání a další. Slovní metody vhodně spojujeme s praktickou činností. Do skupiny názorných metod patří především pozorování, předvádění, pokus. Názorné metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například experimentování. Tyto metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. Metody, především interaktivní, umožní propojit okolí dítěte s jeho vlastním prožitkem. Z počátku projekt dětem zadává jasné, jednoduché úkoly, až se postupně s nimi propracuje k základnímu vymezení daného tématu, v detailech nechává dětem prostor pro uplatnění jejich tvořivosti a vlastního názoru.  Pedagog vybírá z nabídky modulů zpracovaných v projektu a vhodně jimi doplňuje  třídní vzdělávací plán.  Vzdělávací nabídka a očekávané výstupy jsou zpracované v projektu.

27072817_1227911123975268_4489989994821066073_n.jpg