Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Nadstandardní aktivity Abeceda plavání

Abeceda plavání

„Abeceda plavání“- Tato aktivita probíhá 1x týdně v odpoledních hodinách a je určena zpravidla pro děti  plnící povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky, v případě zájmu rodičů mohou být zařazeny i děti mladší.  Celková doba výcviku  září – listopad, duben – červen.  O zařazení mladších dětí rozhoduje ředitelka školy s ohledem na jejich schopnosti a  dovednosti zohledňující jejich individuální zvláštnosti a organizační podmínky. Děti se seznamují s vlastnostmi vody i různými nadlehčovacími pomůckami, které umožňují pohyb ve vodě, učí se plaveckým dovednostem a správným technikám. Výuka plavání je zajištěna odbornými instruktory a pedagogickými pracovnicemi. 


plavání.JPG