Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Nadstandardní aktivity Angličtina pro nejmenší

Angličtina pro nejmenší

„Angličtina pro nejmenší“ - Tato aktivita probíhá v průběhu týdne v dopoledních hodinách a je určena  pro děti  plnící povinné předškolní vzdělávání a děti s odkladem školní docházky. Výuku vede lektor – učitelka mateřské školy. Výuka je založena na komunikativní metodě, kombinaci hry, konverzace a cviku a logicky doplňuje tematické celky třídního vzdělávacího programu. Při výuce je proto využívána teorie mnohočetné inteligence, kdy je jazyk dítětem vnímán všemi smysly a uchopován různými prostředky.

angličtina.jpg