Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Nadstandardní aktivity Seznámení s poníkem

Seznámení s poníkem

Tato aktivita  je poskytována za úplatu, probíhá 1x týdně v dopoledních hodinách, v čase pobytu venku -  v období duben – červen, je poskytována za úplatu  a je určena pro děti od 4 let věku, dle zájmu rodičů.

Spolupracujeme s JK Merci, jehož jízdárny jsou na Sletišti. Výuka probíhá pod dohledem profesionálních pracovníků jezdeckého klubu, vždy individuálně  s každým dítětem, děti mají při jízdě  ochranné pomůcky. Součástí výuky je voltiž tzn. cvičení na koni pohybujícím se v kruhu, kůň nemá sedlo, ale tzv. madla, za která se dítě přidržuje. Děti vyzkouší kolotoč (otáčení o 360°), houbičku, jízdu bokem (jako princezny), jízda pozadu nebo s rozpažením.  

SH100847.JPG