Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Školní vzdělávací program Nadstandardní aktivity Solná jeskyně

Solná jeskyně

„Solná jeskyně - Solenka“ - tato aktivita probíhá zpravidla 1 x týdně  po dobu minimálně 30 minut v průběhu pobytu dětí v MŠ. Jedná se o nadstandardní aktivitu zaměřenou na prevenci a podporu zdraví a zdravého životního stylu, zejména na prevenci respiračních onemocnění a alergií. Záměrem této aktivity je uspokojování potřeb dětí v souladu se zdravým životním stylem a je plněna s ohledem na individuální potřeby dětí.

Solnou jeskyni je možné využívat v průběhu celého týdne i k dopoledním činnostem v souladu s třídním vzdělávacím plánem. Aktivity v solné jeskyni splňují podmínky pro plnění ŠVP, jsou přiměřené věku i schopnostem dětí. Naší snahou je, aby se během týdne vystřídaly v solné jeskyni všechny děti navštěvující mateřskou školu. Na pobyt v solné jeskyni se děti převlékají do kalhot určených k pobytu v solné jeskyni, děti pobyt pokud možno absolvují bosky. Rozvrh pro využití solné jeskyně je aktualizován vždy pro příslušný školní rok.

SH103316.JPG