Úvodní stránka Základní dokumenty Mateřská škola Zdraví a strava

Stravování

Zdravý životní styl je velmi důležitý a především u dětí hraje velkou roli zdravé jídlo. Proto se u nás staráme o to, aby děti dostávaly vždy pestrou a vyváženou stravu, nechybí ovoce a zelenina. Správně sestavený jídelníček dětí je základem pro jejich zdravý růst a vývoj.

Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, pouze výdejnu.  Svačiny jsou připravovány přímo ve výdejně, skladba svačin  je přizpůsobena zdravému jídelníčku. Obědy jsou převáženy v termosech od  externího dodavatele. Vzhledem k tomu, že v mateřské škole jsou umístěny děti se specifickými stravovacími  požadavky, je rodičům umožněno dodávání vlastní stravy, která je uložena v samostatných a označených boxech. Stejný postup je zaveden při podávání večeří.  Výdejna  má zpracován systém kritických bodů HACPP a provozní řád.

Dětem je poskytována plnohodnotná strava, která  je pestrá a nutričně vyvážená.  V rámci pitného režimu mají děti po celou dobu  svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (ovocný nebo šípkový čaj s citronem, ovocné šťávy, vitaminové nápoje, džusy, minerálku a obyčejnou vodu), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy  a  jednotlivé druhy nápojů jsou často obměňovány. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole  v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 

Při dopoledních a odpoledních svačinách je dětem vždy nabízen k výběru čaj a mléko, ovoce a zelenina. Do jídelníčku jsou pravidelně zařazovány biopotraviny.  V letním období je dětem podávána zelenina a ovoce ze školní zahrady.

Děti mají  možnost ochutnat jídla, která nejsou v jeho rodině obvyklá, rozšířit si svůj jídelníček a vytvořit základy zdravého životního stylu. Při svačinkách a obědě se děti dle možností obsluhují samy. Zaměstnanci se sami chovají dle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor.  Děti do jídla nenutíme, jsou však motivovány alespoň k ochutnání. V případě potravinových alergií  sledují zaměstnanci při výdeji jídla  na základě informací rodičů, které potraviny jsou pro dítě nevhodné.  Dětem, které odcházejí ze školky v 18:00 je podávána v 17:30 druhá odpolední svačina nebo malá večeře.

Mateřská škola je zapojena do projektu „PYRAMIDÁČEK“. Projekt Pyramidáček je edukační program určený mateřským školám. Projekt je zaměřený na systematickou výuku základů správné výživy, podporu a rozvoj pohybových aktivit.