Úvodní stránka Základní informace Základní škola

Co nabízíme žákům

zemekoule.jpgPozvolný přechod z mateřské  do základní školy – od září 2016 je v objektu zřízena jedna třída s maximálním počtem 15 dětí pro předškolní děti  a děti s odkladem školní docházky.

zemekoule.jpgPřípravný kurz Duhová školička pro děti zapsané do naší základní školy, kde jsou přirozeným a hravým způsobem rozvíjeny všechny dílčí oblasti nutné pro zvládnutí bezproblémového startu prvňáčka. Na kurzu se děti také seznámí se svou budoucí paní učitelkou.

zemekoule.jpgBezpečné prostředí – celý objekt školy je zabezpečen venkovním a vnitřním kamerovým systémem, vstup do objektu je zabezpečen elektronickým systémem pomocí čipů.

zemekoule.jpgNízký počet žáků ve třídě, maximálně 10 v každé třídě.

zemekoule.jpgDemokratickou, respektující výchovu, individuální přístup pedagogů k žákům je samozřejmostí.

zemekoule.jpgModerní vybavení školy, výukové materiály, včetně elektronických učebnic.

zemekoule.jpgZahájení výuky v 9:00, výuku časově organizovanou učitelem s ohledem na aktuální stav žáků (koncentrace, únava) a náročnost výuky bez podmínky dodržet 45 minutové vyučovací hodiny.

zemekoule.jpgKvalitní vzdělání podle vlastního školního vzdělávacího programu "Přes duhový most do světa vzdělání".

zemekoule.jpgPři výuce čtení je používána genetická metoda čtení,  při výuce psaní schválené nevázané písmo  Comenia skript.

zemekoule.jpgVýuku anglického jazyka od 1. ročníku, navíc dvě hodiny anglické konverzace týdně s rodilým mluvčím v rámci školného. Příprava na složení zkoušek z angličtiny ESOL – Cambridge ve spolupráci s British Council.

zemekoule.jpgInteraktivní výuku českého a anglického jazyka, matematiky, prvouky.

zemekoule.jpgVybavenou  laboratoř pro přírodovědné, chemické a fyzikální pokusy v rámci dílčích projektů.

zemekoule.jpgNabízíme možnost účasti žáků na společných setkáních pedagogů a zákonných zástupců žáků při individuélních pohovorech.

 zemekoule.jpgDopolední a odpolední svačiny a pitný režim po celý den v rámci školného.

zemekoule.jpgŠkolní družinu s pestrým programem pro žáky, s provozem od 7:00 do 17:30 hodin.

zemekoule.jpgŠkolní zahradu k relaxaci dětí o velké přestávce, sportovním a volnočasovým aktivitám školní družiny.

zemekoule.jpgV případě potřeby spolupráci se školským poradenským zařízením a školním logopedem.

 

Více na www.zsduhovysvet.cz