Moderní vybavení tříd

Ve výuce využíváme moderní informační technologie, součástí každé učebny je interaktivní tabule. Žáci v hodinách využívají notebooky a  tablety,  elektronické a robotické stavebnice. Součástí školy je i laboratoř a výtvarný ateliér. Při výběru pomůcek pro výuku reflektujeme nemodernější směry ve výučování i aktuální potřeby našich žáků.