Naši učitelé

Základní škola
Mateřská škola

Ve škole učí učitelé, kteří jsou mladí,  přátelští a vstřícní. Zároveň umí jasně stanovit hranice a pravidla, které pomáhají tvořit příjemné prostředí, ve kterém se s dětmi pohybují.  Učitelé mají s žáky respektující vztahy, ve škole vytváří příjemnou atmosféru, ve které se žákům dobře rozvíjejí jejich schopnosti. Každý učitel je jiná osobnost a učí trochu jinak, ale všichni vedou děti k rozvoji vnitřní motivace, zdravého sebevědomí, zvídavosti, tvořivosti, zodpovědnosti za své chování a svou práci, důraz učitelé kladou i na rozvoj kritického myšlení a celkový zájem o okolní svět a dění v něm.

Výuku se snažíme vést v přátelském a partnerském duchu s důrazem na vzájemný respekt a individuální přístup ke každému žákovi. Je pro nás důležité, aby děti ve škole nejen získávaly potřebné znalosti, ale učily se také vzájemné toleranci a spolupráci. Vedle rozvíjení dětí nezanedbáváme také svůj vlastní osobnostní rozvoj. Sdílíme spolu zkušenosti, nebráníme se novým, inspirativním podnětům.

 V našem týmu máme učitele nejenom s kvalifikací výuky na 1. stupni základní školy, ale také speciálního pedagoga a psychologa.

  •  

  •  
  •