Identifikační údaje

Identifikační údaje

Název školy: 

Mateřská škola a Základní škola Duhový svět, s.r.o.

Právní forma:

společnost s ručením omezeným

Zřizovatel:

VTIC, s.r.o., IČ: 282 01 647

MARLYLE GROUP INT, s.r.o.. IČ: 282 23 829

Mgr. Jana Čejpová

Statutární zástupce:                    

Lenka Koubová - jednatelka

Ředitelka:                              

Lenka Koubová

Datum založení organizace:      

25. července 2012

Datum zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení:   

1.září 2012 – Mateřská škola

1. září 2014 – Základní škola

Kapacita základní školy:                

60 žáků

Kapacita mateřské školy: 

Bendlova 2168: 35 dětí (15/20)

J. Hory: 15 dětí

Adresa  sídla:                   

Bendlova 2168,  272 01 Kladno

Detašované pracoviště:

J. Hory 1386, 27201 Kladno

Telefon:                                  

777 454 460     

e-mail:                            

lenka.koubova@msduhovysvet.cz

lenka.koubova@zsduhovysvet.cz 

web:                               

www.duhovysvet.cz

Bankovní spojení č.ú.:  2500285697/2010   2100285698/2010

Mateřská škola a Základní škola Duhový svět (dále jen školy Duhový svět)  je samostatný  právní subjekt  pro předškolní a základní vzdělávání,  zřízený Vysokou školou manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s., která rozhodnutím Valné hromady ze dne 4. dubna 2016 změnila název  na společnost  Education 4 You,  a. s.  Školy Duhový svět mají jedno pracoviště pro předškolní vzdělávání v místě svého sídla  a detašované pracoviště  J. Hory 1376   Kladno, které je určeno pro předškolní a základní vzdělávání.

Prostory školy Bendlova 2168 Kladno byly zkolaudovány: 28. srpna 2012

Provoz školy byl zahájen: 1. listopadu 2012

Prostory školy J. Hory byly zkolaudovány: 1. etapa 29. června 2016,  2. etapy 25. srpna 2017

Provoz školy byl zahájen: 1. září 2016 

 

Mateřská škola poskytuje celodenní předškolní vzdělávání dětem ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, v návaznosti na  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

Mateřská škola je  předškolní zařízení  rodinného typu pro 50 dětí. Má dvě pracoviště, jedno v místě svého sídla,  ve kterém jsou zřízeny dvě třídy pro předškolní vzdělávání  s kapacitou  35 dětí  a detašované pracoviště s jednou třídou pro předškolní vzdělávání s kapacitou 15 dětí.

Obě pracoviště mateřské školy jsou umístěna v rodinných vilách, které byly zrekonstruované v roce 2012  a v roce 2016 pro účely  zřízení  předškolního zařízení,  nacházejí  se v klidové zóně centra města. Hygienická zařízení odpovídají kapacitě přijatých dětí, u  obou objektů  jsou  dostatečně velké,  uzavřené zahrady.  Pro sportovní vyžití dětí využívá mateřská škola  hřiště v blízkém lesoparku v Sítenském údolí.

Základní škola Duhový svět poskytuje základní vzdělávání na 1. stupni v návaznosti na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  Součástí školy je   také školní jídelna – výdejna a školní družina.

 

Základní škola Duhový svět, s.r.o., sídlí v pronajaté třípatrové vile se zahradou nedaleko samotného centra města Kladna. V roce 2016 prošla budova celkovou rekonstrukcí, aby byly splněny veškeré normy a nařízení pro provoz školy. Prostory jsou vybaveny novým certifikovaným, moderním a funkčním nábytkem, třídy disponují interaktivní tabulí.

Rodiče mají možnost vstupu v průběhu provozní doby do objektů škol Duhový svět, zamezení vstupu nepovolaným osobám je zajištěno  elektronicky  čipovým systémem.