Aktuální opatření

Aktuální opatření

Základní škola
Mateřská škola

Kladno 13. září 2020

 

Vzhledem k nařízením Ministerstva zdravotnictví vydaným v návaznosti na zhoršenou epidemiologickou situaci je nutné, aby všichni žáci základní školy nosili ve společných prostorách školy (šatna, chodby, toalety, jídelna - mimo dobu konzumace potravin) roušky. Ve třídách a v prostorách školní družiny není zakrývání úst nutné. Ve škole budou zároveň dodržována zvýšená hygienická opatření.

Rodičům je povolen vstup pouze do prostoru šaten a to se zakrytými ústy.