Aktuální opatření

Aktuální opatření

Základní škola
Mateřská škola

Kladno 15. listopadu 2020

 

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků v povinné prezenční výuce ve škole.  Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy se neslučují, ani jinak neprolínají). Výuka jednotlivých předmětů bude probíhat podle rozvrhu platného před uzavřením škol, bez zpěvu a sportovní činnosti. O případných drobných úpravách vás budou informovat třídní učitelky.

Procházky, výuka ve venkovním prostředí i mimo areál školy jsou umožněny při zachování homogenity skupiny. Žádáme vás, aby žáci měli vhodné oblečení.

Rodičům je umožněn vstup pouze do šatny školy. Pro komunikaci s jednotlivými vyučujícími a vychovatelkami je vám k dispozici interní telefon.

Školní družina

Vzhledem k opatření zachování homogenity skupiny žáků jedné třídy není možné z provozních důvodů zajistit školní družinu v plném rozsahu.  Pro žáky 1. ročníku je odpolední školní družina v provozu do 14:00. Ranní družina je z provozních důvodů uzavřena.

Školní jídelna-výdejna

Školní jídelna-výdejny je v provozu  a řídí se pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tedy i během výuky, ve školní družině i v prostorách školní jídelny nosit roušky s výjimkou konzumace stravy.

 Žádáme vás, aby děti měly k dispozici dostatečné množství   roušek, ideálně v uzavíratelném plastovém sáčku.

Pokyny pro první ročník

Výuka v prvním ročníku bude probíhat od 8:30 do 12:15, tedy čtyři vyučovací hodiny. Děti budou cca v 12:55 po obědě. Následně pro ně bude do 14:00 otevřená školní družina v prostorách jejich třídy. Ráno je možné přicházet do školy již od  7:30, na výuku budou děti čekat ve své třídě s paní učitelkou Luckou.

Pokyny pro druhý ročník

Výuka ve druhém ročníku bude probíhat od 8:00 do 11:30, děti bude možné vyzvednout v jejich třídě po obědě v čase 12:00 až 12:30. Ráno je možné přicházet do školy již od  7:15, na výuku budou děti čekat ve své třídě s paní učitelkou Janou.  

Pokyny pro třetí až pátý ročník

Třetí až pátý ročník pokračuje v povinném distančním vzdělávání. Nově jsou umožněny individuální konzultace ve škole: učitel-žák-rodič. Konzultace probíhají po předchozí dohodě s příslušným vyučujícím.

Závěrem si Vám všem dovolíme poděkovat za spolupráci, trpělivost a vstřícnost.  Věříme, že v nejbližší době bude škola v provozu pro všechny ročníky.

 

Lenka Koubová                                           Zuzana Havelková

ředitelka školy                                            zástupkyně ředitelky pro ZŠ

Kladno 15. listopadu 2020

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice prodloužila karanténu školky do pondělí 16. listopadu, kdy musí proběhnout  kompletní desinfekce celého objektu. Ve středu 18. listopadu se na Vás a děti moc těšíme.

Lenka Koubová

ředitelka školy