Aktuální opatření

Aktuální opatření

Základní škola
Mateřská škola

Kladno 15. listopadu 2020

 

Vážení rodiče,

aktuálně je povolena osobní přítomnost žáků prvního stupně v povinné prezenční výuce ve škole.  Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy se neslučují, ani jinak neprolínají). Výuka jednotlivých předmětů bude probíhat podle rozvrhu na škole on-line, bez zpěvu a sportovní činnosti. 

Procházky, výuka ve venkovním prostředí i mimo areál školy jsou umožněny při zachování homogenity skupiny. Žádáme vás, aby žáci měli vhodné oblečení.

Rodičům je umožněn vstup pouze do šatny školy. Pro komunikaci s jednotlivými vyučujícími a vychovatelkami je vám k dispozici interní telefon.

 

Kladno 15. listopadu 2020

Vážení rodiče,

Krajská hygienická stanice prodloužila karanténu školky do pondělí 16. listopadu, kdy musí proběhnout  kompletní desinfekce celého objektu. Ve středu 18. listopadu se na Vás a děti moc těšíme.

Lenka Koubová

ředitelka školy