Aktuální opatření

Aktuální opatření

Základní škola
Mateřská škola

Kladno 8. dubna 2020

Škola bude pro žáky prvního stupně opět otevřena od pondělí 25. května. Soubor hygienických pokynů a potřebné formuláře naleznete níže. Bližší informáce k návratu žáků vám na třídních schůzkách poskytnou třídní učitelé.

Přeji krásné dny a těším se na osobní setkání... Snad brzy :o)

 

Zuzana Havelková

zástupkyně ředitelky pro ZŠ

 

Přihláška - prohlášení, zda vaše dítě bude navštěvovat od 25. 5. školu. Přihlášku je nutné vyplnit do 13. 5., později není možné dítě do skupiny zařadit.

Čestné prohlášení - je nutné odevzdat hned první den výuky, bez dokumentu dítě nemůže být přijato do školy. Prosím vyplňte datum - 25. 5. 2020.

Odchody ze školy - vyplněný dokument žáci odevzdají první den nástupu do školy vyučujícímu odpoledního bloku.

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu - upravuje pravidla pro výuku a pobyt žáků ve škole vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

Dodatek č. 1 k pravidlům pro hodnocení

 

 

 

 

Vážení rodiče,                                                                      Kladno 16. března 2020

 

vedení mateřské školy, po dohodě se zřizovatelem, v současné době i přes nízký počet docházejících dětí, neuvažuje o uzavření mateřské školy.

Provoz budeme zajišťovat ve třídě Obláčků v MŠ Bendlova  od 7:00 do 17:00 a to pouze pro děti zapsané v naší mateřské škole.  Pobyt venku budeme trávit na školní zahradě. Všechny naplánované mimoškolní akce jsou zrušené.

Ve všech prostorách jsme zvýšili hygienická opatření a současně zvýšili dozor nad hygienickými návyky dětí s použitím dezinfekčních prostředků.  Dezinfekční prostředek je k dispozici i zákonným zástupcům v prostorách šaten.

Důkladně prosím sledujte zdravotní stav svého dítěte a v případě respiračních potíží nedávejte dítě  do školního kolektivu.

Vzhledem k tomu, že situace se může měnit, budeme vás průběžně informovat prostřednictví emailu a webových stránek školy.

Pokud se rozhodnete omezit pobyt dítěte v MŠ informujte ředitelku školy prostřednictvím emailové adresy: lenka.koubova@msduhovysvet.cz.

 

Děkujeme  vám za vstřícnost a za spolupráci.

Lenka Koubová

ředitelka školy