Nízký počet žáků ve třídě

Nízký počet žáků ve třídách umožňuje pedagogům individuální přístup, a umožňuje jim respektovat a podporovat  individuální nadání, možnosti a potřeby každého dítěte.