Pestré mimoškolní aktivity

V rámci výuky i během odpoledne nabízíme dětem pestrou škálu mimoškolních aktivit, které navazují na školní vzdělávací program. Děti se zapojují do činností zaměřených na rozvoj tělesné zdatnosti, výtvarné i hudební kultury. Při pokusech se seznamují s přírodními vědami, zárověň se učí,  smysluplně využívat moderní technologie. Během školního roku organizujeme školy v přírodě a adaptační pobyty.