Rozšířená výuka jazyků

Základní škola
Mateřská škola

Cizí jazyk učíme od první třídy dvě hodiny týdně. Výuka probíhá komunikativní formou založenou na hrách, písničkách, říkankách a základní slovní zásobě s vizuální oporou v učebnici, pracovním sešitě a rozšiřujících materiálech. Od třetího ročníku je cizí jazyk vyučován tři hodiny týdně. Výuka jazyků je v odpoledních hodinách rozšiřována v hodinách Anglické konverzace a Anglického klubu.


Děti s cizím jazykem seznamují již v rámci mateřské školy. U mladších žáků je výuka integrována do jednotlivých výukových bloků, kde se děti průběžně seznamují se slovní zásobou k danému tématu. U přeškolních dětí je navíc přidána hodina týdně anglické konverzace, kde děti pracují již s oporou výukových materuálů, na které plynule navazuje výuka v naší základní škole.