Školní družina

Školní družina funguje ráno před začátkem vyučování i odpoledne po vyučování, svou činnost končí v 17:00. Družina má dvě oddělení, ve kterých se děti věnují různým činnostem zaměřeným na výtvarnou, pracovní, literární a tělesnou výchovu. Hlavní důraz však klademe na relaxaci a volný výběr činností dětí. Vzhledem k tomu, že je na naší škole nabízen velký počet kroužků, necháváme na volném rozhodnutí dětí, zda si zvolí činnost řízenou anebo si vyberou volné hry. Děti ve školní družině využívají též mnoho stolních her, stavebnic, hraček, skládanek.  K dispozici též mají různé knihy, časopisy, encyklopedie.

Při pobytu venku navštěvujeme školní zahradu, kde děti mohou využít velkou trampolínu, pískoviště, koloběžky, sportovní náčiní, provazové lano, hrazdu a další prvky. Spontánní aktivita je praktikována za dozoru vychovatelek tak, aby se žák mohl samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Vychovatelka zde funguje pouze jako rádce a dohled. Tato činnost je provozována zejména v odpolední klidové činnosti či pobytu venku. Paní vychovatelky se snaží podporovat děti v sebeobslužné činnosti a výchovně působit hlavně v oblasti mezilidských vztahů a v pravidlech slušného chování.