Školní kluby

Konverzace v AJ 1
Aktivity připravené tak, aby děti zaujaly a dokázaly přirozeným způsobem rozšířit jejich slovní zásobu.
Anglický klub
Kurz navazuje na anglické konverzace, rozvíjí zábavnou formou komunikační dovednosti dětí.
Douč. Anglického jazyka
Doplňuje výuku v hodinách AJ.
Douč. Českého jazyka
Doplňuje výuku v hodinách ČJ.
Douč. Matematiky
Doplňuje výuku v hodinách M.
Flétny
Základy hry na zobcovou flétnu, dechová cvičení.
Šperkařská dílna
Výroba vlastních šperků, seznámení s nejznámějšími šperkařskými technikami a nářadím.
Klub zábavné logiky
Seznámení s moderními deskovými hrami, rébusy, šifry a tajenky.
Robotika
Elektronické a interaktivní stavebnice, programování robotů.
Základy programování
Základy programování prostřednictvím výukových programů.
Pá 15:00 - 15:45
Sportovní hry
Pohybové aktivity v okolí školy a v bazénu.
Čtenářský klub
Zábavné aktivity s knihou i bez ní, rozvoj čtenářských dovedností a kritického myšlení.
Podzimní tvoření
Výtvarný kroužek ve kterém hraje hravní roli podzimní příroda.
Jóga
Poznání vlastního těla, protažení a posílení svalů,  dechová cvičení a zklidnění nervové soustavy.
Badatelský klub
Bádání a pozorování zaměřené na rozvoj poznatků v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech.